Politica de Confidențialitate

Fun Training SRL („Fun Training”) gestionează website-ul https://fun-training.ro/. Politica noastră este să vă respectăm confidențialitatea cu privire la orice date pe care le colectăm în timp ce vizitați website-ul nostru.

Fun Training își asumă rolul de operator de date pentru datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră. Cu alte cuvinte, Fun Training este persoana juridică care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Această politică de confidențialitate privește datele cu caracter personal ale vizitatorilor website-ului nostru, ale participanților la training/workshop/seminar, ale participanților la ședințele de coaching, ale participanților la evenimentele de tip team building, precum și ale reprezentanților clienților/potențialilor clienți ai Fun Training și se aplică atât datelor colectate prin intermediul website-ului nostru, cât și celor colectate prin orice alte metode off-line.

I. Categorii de date cu caracter personal

Pentru scopurile prelucrării menționate la punctul II de mai jos, prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

• Nume și prenume;

• Adresa de e-mail;

• Număr de telefon;

• Imaginea;

• Funcția ocupată;

• Mesajul transmis;

• Adresa IP.

II. Scopurile prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

• Comunicarea cu privire la inițierea/definitivarea relației de afaceri;

• Încheierea și executarea contractelor de prestări servicii;

• Comunicarea cu privire la executarea contractului de prestări servicii;

• Organizarea și susținerea traininguri-lor/workshopuri-lor/seminarelor, a sesiunilor de coaching, precum și a evenimentelor de tip team building, inclusiv pregătirea materialelor necesare;

• Elaborarea rapoartelor de activitate în legătură cu training-ul/workshop-ul/seminarul susținut;

• Generarea rapoartelor specifice prin utilizarea instrumentelor auxiliare de lucru;

• Promovarea evenimentelor de tip team building organizate;

• Elaborarea rapoartelor de consultanță;

• Pentru a putea răspunde sugestiilor/reclamațiilor/solicitărilor transmise prin intermediul formularului de contact;

• Promovarea serviciilor prestate prin intermediul testimonialelor publicate pe website;

• Pentru a monitoriza traficul web și a îmbunătăți conținutul website-ului nostru. Vom utiliza datele cu caracter personal, astfel cum vor fi furnizate de dumneavoastră, în scopurile menționate anterior.

Vom utiliza datele cu caracter personal, astfel cum vor fi furnizate de dumneavoastră, în scopurile menționate anterior.

III. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal

Pentru a putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, Fun Training se bazează pe diferite temeiuri juridice, după cum urmează:

• Executarea contractului la care clientul Fun Training este parte prin intermediul reprezentantului acestuia sau pentru a face demersuri la cererea reprezentantului înainte de încheierea contractului;

• Îndeplinirea intereselor legitime urmărite de Fun Training sau de clientul acestuia.

IV. Perioada de retenție

Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate anterior vor fi păstrate doar cât este necesar pentru aducerea la îndeplinire a scopurilor menționate.

La finalul perioadei de stocare vom elimina/șterge datele dumneavoastră cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificat în baza acestora.

V. Destinatari ai datelor cu caracter personal

Fun Training dezvăluie sau transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către:

• terțe părți, inclusiv anumiți furnizori de servicii pe care i-am selectat în legătură cu prestarea serviciilor specifice, precum și furnizori ai instrumentelor auxiliare de lucru.

VI. Proceduri de securitate

În conformitate cu legislația europeană și națională pentru protecția datelor, folosim proceduri rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat și folosirea neadecvată a datelor cu caracter personal.

Utilizăm sisteme și proceduri adecvate pentru a proteja şi securiza datele cu caracter personal pe care le prelucrăm. Accesarea serverelor pe care sunt stocate date cu caracter personal sunt securizate cu măsuri tehnice adecvate și doar personalul autorizat poate accesa datele cu caracter personal.

VII. Ce sunt cookie-urile

Ca multe alte website-uri, https://fun-training.ro/ utilizează cookie-uri și alte tehnologii similare pentru a vă putea oferi o experiență îmbunătățită de navigare pe website-ul nostru. Cookie-urile ne oferă un feedback important cu privire la modul în care navigați pe website, astfel încât acest website să fie mai eficient și mai accesibil pentru dumneavoastră.

Un cookie este un șir de informații pe care un website le stochează pe computerul unui vizitator și pe care browser-ul vizitatorului le retransmite website-ului de fiecare dată când vizitatorul revine pe website. Fun Training folosește cookie-uri pentru a ajuta în identificarea și urmărirea vizitatorilor, precum și a modului în care este utilizat website-ul nostru.

Informațiile referitoare la modulele cookie nu sunt folosite pentru a vă identifica personal, cookieuri nu sunt folosite în alte scopuri decât cele descrise aici.

VIII. Cookie-urile utilizate de website-ul nostru

Cookie -urile sunt utilizate pentru a vă oferi o experiență mai bună de navigare, inclusiv prin identificarea oricăror erori care pot apărea în timpul vizitării/utilizării acestuia de către utilizatori.

Cookie-urile ne transmit informații cu privire la modul în care acest website este utilizat, astfel încât să existe posibilitatea îmbunătățirii eficienței și accesibilității website-ului pentru utilizatori.

În plus față de cookie-urile setate de Fun Training, necesare pentru buna funcționare a website-ului, utilizăm cookie-uri setate prin intermediul unor terți. Furnizorii terțe părți trebuie să respecte, de asemenea, reglementările legale în vigoare.

fun_training_gdpr

fun_training_gdpr2

IX. Cum puteți opri cookie-urile

Puteți controla și/sau șterge cookie-urile după cum doriți. Puteți șterge toate cookie-urile care sunt deja stocate pe computerul dumneavoastră și puteți seta browser-ul computerului dumneavoastră pentru a împiedica plasarea acestora, cu excepția celor strict necesare pentru funcționarea websiteului. Dacă faceți acest lucru, este posibil să fiți nevoit să ajustați manual unele preferințe, de fiecare dată când vizitați un website, iar unele servicii și funcționalități ar putea să nu funcționeze.

X. Drepturile dumneavoastră

În baza condițiilor prevăzute de GDPR și legislația națională aplicabilă, aveți următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat. În măsura în care v-ați acordat consimțământul cu privire la anumite activități de prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment cu efecte pentru viitor. O astfel de retragere a consimțământului nu va afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate anterior retragerii consimțământului.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care considerați că nu vă sunt respectate drepturile sus-menționate.

Vă puteți exercita aceste drepturi prin transmiterea unui email la adresa haicunoi@fun-training.ro.

XI. Actualizări ale politicii de confidențialitate

Dacă în viitor va fi necesar să revizuim această politică de confidențialitate, vom publica pe website politica de confidențialitate revizuită și vom semnala versiunea actualizată modificând data „Ultimei actualizări” din partea de sus a politicii de confidențialitate.

XII. Contact

Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații suplimentare despre această politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa haicunoi@fun-training.ro și vom face tot posibilul să răspundem în cel mai scurt timp.